08-03-2022 18:19

Osteoporoza

Czym jest osteoporoza ?  

Osteoporoza – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna).

Stanem zmniejszonej, w odniesieniu do norm dla płci i wieku, ale jeszcze nie osiągającej wartości patologicznych, gęstości kości jest osteopenia.

 

Przyczyny osteoporozy 

- menopauza (zwłaszcza wczesna)

- zaawansowany wiek

Czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy:

- uwarunkowania genetyczne

- szczupła budowa ciała lub nadwaga (obciążenie)

- nieprawidłowa dieta (ubogobiałkowa oraz ubogowapniowa)

- długotrwałe unieruchomienie, które może spowodować zmiany osteoporotyczne nawet u młodych osób

- picie alkoholu

- palenie papierosów

- nadmierne spożywanie kawy

- przyjmowanie leków: kortykosteroidów, nasennych, hormonów tarczycy

- inne choroby: cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, kamica nerkowa

Bardzo ważną rolę odgrywają hormony, które działają ochronnie, a ich niedobór sprzyja rozwojowi choroby:

- estrogen u kobiet

- testosteron u mężczyzn

 

Objawy

W początkowej fazie, choroba przebiega bezobjawowo.

Do najczęstszych objawów klinicznie jawnej osteoporozy należą:

- bóle kości długich pod wpływem obciążenia;

 -obniżenie wzrostu (złamania kompresyjne kręgów) i ból kręgosłupa oraz powstanie nadmiernej kifozy piersiowej (garb starczy)

- złamania kości przy niewielkich urazach (szczególnie niebezpieczne są złamania szyjki kości udowej, ale często łamią się kość ramienna – bliższy odcinek i dalszy k. promieniowej).

 

Profilaktyka i leczenie 

Celem leczenia jest zapobieganie złamaniom kości, co osiąga się przez zwiększenie masy kostnej, zapobieganie jej ubytkowi i poprawę wewnętrznej struktury kości.U osób zagrożonych wystąpieniem osteoporozy należy prowadzić profilaktykę, czyli:

- usunięcie lub zminimalizowanie czynników prowadzących do osteoporozy 

- uzupełnianie niedoborów żywieniowych wapnia, witaminy D, K2  oraz białka

Należy pamiętać o nasilającym osteoporozę wpływie unieruchomienia, dlatego zaleca się szczególnie przed menopauzą uprawianie sportu, aby wzmocnić kości i mięśnie odpowiadające za stabilizację postawy

 

Jak zbadać osteoporozę ? 

Badaniem służącym rozpoznaniu osteoporozy jest badanie densytometryczne kośćca, które określa gęstość mineralną kości (ang. Bone Mineral Density – BMD). Zwykle ocenia się BMD odcinków układu kostnego, które najczęściej ulegają złamaniom w przebiegu osteoporozy – szyjki kości udowej, odcinka lędźwiowego-krzyżowego kręgosłupa oraz dalszego odcinka kości promieniowej. Dane z badania densytometrycznego prezentowane są jako wskaźniki: T-Score (por. do gęstości kości osób młodych) i Z-Score (por. do osób w tym samym wieku).

Zdjęcie RTG pokazuje tylko bardzo zaawansowaną osteoporozę i nie może być podstawą rozpoznania.

 

Kiedy zacząć leczenie ? 

Leczenie osteoporozy zwykle rozpoczyna się jeśli T-Score jest równy lub przekracza -2,5 SD lub istnieją inne pozakostne czynniki ryzyka złamań np. skłonność do upadków.

Wykorzystuje się również w diagnostyce badania laboratoryjne poziomów m.in. wapnia, fosforu oraz biopsję kości.

 

Leczenie 

Metody lecznicze dzielimy na pobudzanie osteoblastów (tworzenie tkanki kostnej) i hamowanie osteoklastów (hamowanie ubytku kości). Metody te są zwykle kompleksowe i często wymagają korekty. Przed wybraniem odpowiedniej strategii leczenia należy określić parametry metabolizmu tkanki kostnej i typ ubytku kości (przewaga ubytku kości lub zahamowania osteosyntezy).

Kobietom po menopauzie podaje się estrogeny i powinno to trwać nie mniej niż 10 lat.

Dieta

Najważniejszym elementem w diecie osoby chorej na osteoporozę jest pokarm bogaty w wapń. Dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek w przypadku osteoporozy wynosi 1200-1500 mg. Najlepszym jego źródłem są zdecydowanie produkty mleczne. Oprócz wapnia należy dostarczyć również odpowiednią ilość witaminy D3.

Kinezyterapia 

Bardzo ważny w życiu chorych jest ruch. Nacisk kości podczas wykonywania różnego rodzaju aktywności powoduje powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych, co działa stymulująco na proces kościotwórczy. Osobie chorej zaleca się marsze i spacery. Terenoterapia w osteoporozie powinna wynosić przynajmniej 30 minut dziennie.

Obciążenia i intensywność ćwiczeń dobiera się indywidualnie do pacjenta w zależności od zaawansowania choroby i jego ogólnej wydolności. Ćwiczenia mają na celu między innymi wzmocnić strukturę kostną. Wykorzystuje się:

trening aerobowy (tlenowy) – np. ćwiczenia w wodzie o temperaturze 32-33 stopnie Celsjusza. Woda m.in. umożliwia wykonywanie ruchów w większym zakresie;

trening anaerobowy (beztlenowy) – najczęściej z wykorzystaniem indywidualnie dobranego obciążenia

ćwiczenia poprawiające równowagę i koordynację (aby zapobiec ewentualnym upadkom) – chód z przeszkodami na różnym podłożu, ćwiczenia na platformie tensometrycznej lub z wykorzystaniem piłki i innych przyborów

trening postawy i czynności życia codziennego

Trening siłowy 

Norwescy naukowcy poddali badaniu kobiety po menopauzie. Wykonywały one hack-przysiady trzy razy w tygodniu – 4 serie po 3-5 powtórzeń (85-90% ciężaru maksymalnego) przez 12 tygodni.Badane kobiety otrzymywały witaminę D i wapń, co miało również przeciwdziałać osteoporozie. Niestety nie podano dawek tych suplementów.

Masa kości wzrosła ponad trzykrotnie więcej niż w grupie kontrolnej, która również dostawała suplementy, ale nie trenowała. Dodatkowo siła trenujących kobiet podwoiła się.

Naukowcy jednak zwracają uwagę, że tak ciężkie treningi mogą być niebezpieczne dla osób z bardzo posuniętą osteoporozą. Mają one bowiem tendencje do łamania kości. Dlatego należy bardzo ostrożnie aplikować ćwiczenia siłowe u takich osób.Badania te pokazują, że warto trenować na siłowni bez względu na wiek – nie tylko dla wyglądu, ale także dla zdrowia

 

Należy pamiętać, aby leczenie osteoporozy było wszechstronne i zawierało zarówno aktywność fizyczną jak również inne metody wymienione wyżej.  Wtedy poprawa jakości życia chorego będzie najbardziej zauważalna.

Loading